Zoeken materiaal in iTunes store

Ga in de boomstructuur met de pijltjes naar iTunes Store.

Ga naar links met eenmaal shift+tab. Daar vind je een invoerveld waar je je

zoektekst kunt invoeren.

Als je de tekst hebt ingevuld, kun je op enter drukken om het zoeken te

starten.

Met nogmaals eenmaal shift+tab kom je in de lijst met zoekresultaten. Je kunt

ze aanklikken om te bekijken, te kopen enzovoort. Je ziet daar ook welke apps,

muziek, boeken etc. je al eerder hebt gedownload.


Bartiméus logo