VoiceOver sneltoetsen Tekst en lezen

VoiceOver toetsen VO = ctrl + alt (option) 

tekst en lezen

 

 

 

 

 

lees tekst in VO cursor

VO

w

spel het woord

VO

w w (2 keer gehele commando)

spel het woord met telefoonalfabet

VO

w w w (3 keer gehele commando)

volgende woord lezen

VO

pijl rechts

vorig woord lezen

VO

pijl links

rij in tabel lezen

VO

r

tekst kenmerken

VO

t

lees regel

VO

l

volgende regel lezen

VO

pijl omlaag

vorige regel lezen

VO

pijl omhoog

lees alinea

VO

p

volgende alinea lezen

VO + shift

Page Down

vorige alinea lezen

VO + shift

Page Up

alles lezen

VO

a

lezen vanaf VoiceOver cursor tot eind

VO

a

lees vanaf het begin tot VoiceOver cursor lezen

VO

b

zin lezen

VO

s

volgende zin lezen

VO + command

Page Down

vorige zin lezen

VO + command

Page Up

lees karakter (letter) of kolom

VO 

c

letters in telefoonalfabet

VO

c c (2 keer gehele commando)

volgende letter

VO + shift

pijl rechts

vorige letter

VO + shift

pijl links

onderbreek lezen en verder lezen

ctrl

 

vind tekst

VO

f

vind volgende zoektekst

VO

g

lees inhoud venster

VO + shift

w

laatst uitgesproken zin herhalen

VO

z

kopieer laatst gesproken naar clipboard

VO + shift

c

beschrijving geselecteerd onderdeel

VO

F6

selecteer teken rechts of links

shift

pijl rechts of links

selecteer woord rechts of links 

shift + alt (=option)

pijl rechts of links

selecteer tekst vanaf cursor tot begin of einde regel

shift + command

pijl rechts of links

selecteer tekst vanaf cursor tot begin of einde tekst

shift + command

pijl omhoog of omlaag

woordaanvulling

F5 of esc, pijl omlaag keuze maken,

dan spatie

ga naar verkeerd gespeld woord (herhaal voor volgende)

VO

;

spellingscontrole via snelmenu

VO + shift

m

VoiceOver op verkeerd gespelde woord om handmatig aan te passen

VO + shift 

F4

Spelling en grammatica paneel

command + shift

;

Bartiméus logo


Print page