Volume VoiceOver in Rotor

Als je in de rotor het volume selecteert, kun je het volume zachter of harder zetten terwijl de geluiden op het reeds ingestelde volume blijven staan.
Dus alleen het volume van de VoiceOver stem wordt gewijzigd.
Dit is interessant voor degenen die de geluiden en tikjes even luid als of luider dan de stem willen hebben.