Audioducking: VoiceOver geluid boven alles uit of juist dempen

Audioducking (Mac OS Mavericks)

Je bent bezig met een bepaalde taak. Bijvoorbeeld het afluisteren van een geluidbestand.
Dan is het mogelijk dat VoiceOver automatisch boven het geluidbestand uitkomt.
Met andere woorden het geluidbestand wordt wat gedempt en naar de achtergrond geschoven qua geluid terwijl de VoiceOver juist harder wordt en dus duidelijk op de voorgrond aanwezig is.
Dit is bijvoorbeeld handig als je de knoppen zoals Pauzeren of Vooruit spoelen wil zoeken.
Dit is een standaard instelling.

Instelling

Ga naar Systeem voorkeuren > Toegankelijkheid > VoiceOver hulpprogramma.
Kies in de categorien tabel voor Geluid.
Het aankruisvak is geselecteerd voor Schakel audioducking in.

Standaard wordt het volume van audiomateriaal, zoals een podcast of muziek, gedempt zodra iets wordt uitgesproken met VoiceOver.
Schakel het aankruisvak uit als u deze functie wilt uitschakelen.


Print page