Video verwijderen uit Video app

Tik dubbel en houd vast op de te verwijderen video. Laat na het geluidje los. Er verschijnt een menu-onderdeel naast een kleine afbeelding van de video. Daar hoef je niets mee te doen. Tik nogmaals dubbel en houd vast aan de linkerkant van het scherm. Veeg tijdens het geluidje snel van links naar rechtsen laat los. Nu staat er aan de rechterkant van het scherm op de hoogte van de te verwijderen video een Bevestig Verwijderen knop. Als je deze knop niet ziet, probeer het dan opnieuw met dubbeltikken en vasthouden en naar rechts vegen.


Print page