Verwijderen van contactpersoon

1. Zoek het contact op in de contactenlijst en dubbeltik.
Contacten kunnen op achternaam en op voornaam zijn gesorteerd.
2. Veeg naar rechts tot de Wijzig knop en dubbeltik die.
3. Veeg met drie vingers omhoog om het contactformulier zo te plaatsen dat de onderkant in zicht komt.
Je hoort dan een geluidje en rij x van x.
De Verwijder contact knop staat nu onderin het scherm.
Er is ook een gewone Verwijder knop, maar die is voor gelabelde velden; die moet je hier dus niet hebben.
Daarna moet je het verwijderen van het contact bevestigen.