Verteller Windows 10 bewegingen

 Handeling
Aanraakbeweging
Lezen wat zich onder uw vinger bevindt Aanraken of slepen met één vinger
Primaire actie activeren Dubbeltikken of één vinger op het scherm vasthouden, en vervolgens met een andere vinger ergens in het scherm tikken
Secundaire actie activeren Driemaal tikken of één vinger op het scherm vasthouden, en vervolgens met een andere vinger ergens in het scherm dubbeltikken
Beginnen met slepen of extra toetsopties Eén vinger op het scherm vasthouden en vervolgens met twee vingers ergens in het scherm tikken
Naar het volgende of vorige item gaan Met één vinger snel naar links of rechts vegen
Weergave wijzigen Met één vinger snel omhoog of omlaag vegen
Verteller laten stoppen met voorlezen Eenmaal tikken met twee vingers
Uitgebreidheidsmodus wijzigen Eenmaal tikken met drie vingers
Verteller-opdrachten voor het huidige item weergeven Eenmaal tikken met vier vingers
Snelmenu weergeven Dubbeltikken met twee vingers
Tekstkenmerken voorlezen Dubbeltikken met drie vingers
Zoekmodus openen Dubbeltikken met vier vingers
Alle Verteller-opdrachten weergeven Driemaal tikken met vier vingers
Schuiven Met twee vingers naar links/rechts/omhoog/omlaag swipen
Tab vooruit of achteruit Met drie vingers naar links of rechts swipen
Huidig venster voorlezen Met drie vingers omhoog swipen
Verkenbare tekst beginnen te lezen Met drie vingers naar beneden swipen
Semantisch zoomen in- of uitschakelen, indien ondersteund Met vier vingers naar boven of beneden swipen
Verteller-cursor verplaatsen naar begin of einde van eenheid verplaatsen Met vier vingers naar links of rechts swipen

Logo Bartiméus


Print page

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *