Toevoegen contacten

tik dubbel op Contacten.

Na het dubbeltikken op Toevoegen, krijg je het volgende scherm:

– Annuleren knop, om af te breken.

– Nieuw koptekst, als schermtitel.

– Gereed knop, om op te slaan. Deze is grijs (onbruikbaar) zolang er nog

niets is ingevuld.

– Voeg foto toe, brengt je in een foto kiezer waar je er één kunt aanwijzen.

– Drie tekstvelden: Voornaam, Achternaam en Bedrijf.

– Mobiel knop plus Mobiel telefoonnummer.

– Privé knop plus Privé emailadres.

– Aangepaste beltoon kiezen.

– Aangepaste sms-toon kiezen.

– Homepage plus tekstveld om eigen internetpagina neer te zetten.

– Voeg adres toe knop, om onder homepage straat, postcode en plaats en land

te zetten.

– Voeg nieuw veld in knop, om velden als voorvoegsel, achtervoegsel,

functie of notities toe te voegen. (Er staan er nog veel meer die je kunt

gebruiken).

Er is van uitgegaan dat je de volgende velden meestal wilt gebruiken:

foto, voornaam, achternaam, bedrijf, mobielnummer, privé email, mogelijk

aangepaste bel- of sms-toon.

Voor het telefoonnumer en het emailadress heb je een knop en een tekstveld.

Het tekstveld bevat het nummer of het emailadres.

Met de knop bepaal je wat voor soort nummer of emailadres het is.

Als je bijvoorbeeld geen mobiel nummer, maar een privé nummer wilt invoeren,

moet je de knop Mobiel dubbeltikken.

Je komt dan in de categoriekiezer, waar je kunt aangeven wat voor soort

telefoonnummer je gaat intypen.

Hetzelfde geldt voor het emailadres. Als je de privé email dubbeltikt, kun je

daar Werk of Anders van maken.

Als je het mobiel tekstveld dubbeltikt om een telefoonnummer in te vullen en

je typt het eerste cijfer, gebeuren er op het scherm een aantal dingen.

Er komt een Wis tekst knop om het veld in één keer leeg te maken als het

fout is gegaan.

Er komt een nieuw telefoonnummerveld bij, van de categorie iPhone.

Voor de mobiel regel en de iPhone regel komen verwijderknoppen om de

desbetreffende regel te verwijderen.

Als je na het invullen van het mobiele nummer ook het iPhone nummer gaat

invullen, komt er een nieuwe regel met Privé knop en een tekstveld om

eventueel nog een nummer in te voeren.

Moet dat geen privé nummer, maar bijvoorbeeld een werk-faxnummer worden,

dan kun je de Privé knop dubbeltikken en een andere categorie kiezen.

Als je het adres toevoegt, is er ook een categoriekiezer die je op Privé,

Werk of Anders kunt zetten, zodat je een ander soort adres kunt ingeven.

 

samengevat:

– Voor telefoonnummers, emailadressen en woonadressen heb je twee dingen:

de categorie en de feitelijke tekst.

– De categorie komt terug in het label dat je zult zien als je het contact

later opent om te bellen of een email te sturen.

– Het kiezen van de goede categorieën is belangrijk voor stembellen en in de

toekomst nog meer voor het gebruik van Siri.

 

Als je klaar bent moet je de knop Gereed dubbeltikken om op te slaan.

In de categoriekiezer heb je meestal ook de mogelijkheid om een eigen

categorie toe te voegen.

 

Als je contacten met een extern toetsenbord intikt, kun je met tab en

shift+tab door de velden lopen en hoef je ze niet dubbel te tikken.


Bartiméus logo