Tekst selecteren en plakken

Laat het begin van de tekst die je wilt selecteren met links/rechts vegen

uitspreken.

Draai de rotor naar Regels.

Maak de volgende beweging op het scherm:

Zet duim en wijsvinger tegen elkaar op het scherm en beweeg ze allebei uit

elkaar. Dan selecteer je er een regel bij.

Als je ze uit elkaar op het scherm zet en ze dan naar elkaar toe knijpt,

gaat er een regel van de selectie af.

Draai de rotor naar Wijzig.

Veeg op/neer naar Copieer en dubbeltik.

Ga naar de plaats waar je het geselecteerde wilt hebben, veeg omhoog/omlaag

naar Plak en dubbeltik om te plakken.

De duim plus wijsvinger-beweging mag zowel van links naar rechts, als van

boven naar beneden. Daar heb je wat meer ruimte.