Een taal aan de rotor toevoegen

Dit doe je bij Instellingen -> Algemeen -> Toegankelijkheid -> VoiceOver.
Daar vind je de taalrotor onderin het scherm.
Dubbeltik de knop Taalrotor. Je komt dan in een lijst met ongeveer 60 talen.De taal die je wilt hebben, kun je selecteren en de geselecteerde talen komen dan in de rotor te staan.
Je kunt de rotor dan naar Taal draaien en daar met snel op/neer vegen een taal kiezen.
Als je een taal uit de taalrotor wilt verwijderen, ga je naar de taalrotor onderin bij VoiceOver.
Daar kun je een geselecteerde taal dubbeltikken en dat haalt hem uit de rotor.