Word 2016 – Mac sneltoetsen

Deze tabel bevat de veelgebruikte toetscombinaties in Word 2016 voor Mac.

Dit wilt u doen Druk op
De laatste bewerking ongedaan maken Command+Z of Ctrl+Z
De geselecteerde tekst of afbeelding knippen Command+X of Ctrl+X
De geselecteerde tekst of afbeelding naar het Klembord kopiëren Command+C of Ctrl+C
De inhoud van het Klembord plakken. Command+V of Ctrl+V
De opdracht Ga naar kiezen (menu Bewerken) Option+Command+G
Het dialoogvenster Spelling en grammatica openen Option+Command+L
Een selectie uitbreiden F8
Naar volgende venster gaan Command+accent grave (`)
De opdracht Opslaan als kiezen (menu Bestand). Command+Shift+S
De geselecteerde tekst kopiëren Shift+F2
Letters wijzigen in hoofdletters, kleine letters of een combinatie daarvan Shift+F3
Zoeken of Zoeken en vervangen Ctrl+F voor Zoeken; plaatst de focus in het zoekvak

Ctrl+H voor Zoeken en vervangen

Een document afdrukken OPDRACHT +P of Ctrl+P
Naar het vorige invoegpunt gaan Shift+F5
Naar het vorige venster gaan OPDRACHT +Shift+`
Het deelvenster Synoniemenlijst openen Shift+F7
Een selectie verkleinen Shift+F8
Schakelen tussen veldcode en veldresultaat Shift+F9
De selectie knippen en naar de Prikker verplaatsen Command+F3
Het venster sluiten Command+F4
Het lint uitvouwen of minimaliseren Option+ Command+R
Een bladwijzer bewerken Command+Shift+F5
Het volgende foutief gespelde woord of de volgende grammaticale fout zoeken Het selectievakje Spelling controleren tijdens typen moet zijn ingeschakeld (menu Word, opdracht Voorkeuren, Spelling en grammaticacontrole). Option+F7
Geselecteerde tekst op internet opzoeken Command+Shift+L

Aan de slag

Op de meeste toetsenborden zijn standaard speciale functies toegewezen aan functietoetsen. Als u de functietoets ergens anders voor wilt gebruiken, drukt u op Fn + de functietoets. Zie Toetsencombinaties voor functietoetsen voor meer informatie over het inschakelen en gebruiken van functietoetsen zonder op Fn te drukken.

Conflicten met toetsencombinaties

Sommige Windows-toetsencombinaties conflicteren met de overeenkomstige standaard toetsencombinaties op de Mac. Als u deze combinaties wilt gebruiken, dient u mogelijk de toetsenbordinstellingen op de Mac te wijzigen om de sneltoets Bureaublad weergeven een andere functie te geven.

Systeemvoorkeuren voor toetscombinaties met de muis wijzigen

 1. Druk in het Apple-menu op Systeemvoorkeuren.
 2. Klik op Toetsenbord.
 3. Druk op het tabblad Sneltoetsen.
 4. Klik op Mission Control.
 5. Schakel het selectievakje uit voor de toetscombinatie die u wilt gebruiken.

Zie Toegankelijkheid in Office 2016 voor Mac als u deze procedure alleen met het toetsenbord wilt uitvoeren.

Schuifregelaar voor kleurovergangsbeëindiging

Dit wilt u doen Druk op
Eén teken naar links gaan Pijl-links
Eén teken naar rechts gaan Pijl-rechts
Eén woord naar links gaan Option+pijl-links
Eén woord naar rechts gaan Option+pijl-rechts
Eén alinea omhoog gaan Command+pijl-omhoog
Eén alinea omlaag gaan Command+pijl-omlaag
Eén cel naar links gaan (in een tabel) Shift+Tab
Eén cel naar rechts gaan (in een tabel) Tab
Eén regel omhoog gaan Pijl-omhoog
Eén regel omlaag gaan Pijl-omlaag
Naar het einde van een regel Command+pijl-rechts of End
Naar het begin van een regel Command+pijl-links of Home
Eén scherm omhoog (schuiven) Page Up
Eén scherm omlaag (schuiven) Page Down
Naar het begin van de volgende pagina Command+Page Down
Naar het begin van de vorige pagina Command+Page Up
Naar het einde van het document Command+End

Op het toetsenbord van een MacBook:
Command+fn+pijl-rechts

Naar het begin van het document Command+Home

Op het toetsenbord van een MacBook:
Command+fn+pijl-links

Naar het vorige invoegpunt gaan Shift+F5

Tekst en afbeeldingen selecteren

TIP : Als u weet met welke toetsencombinatie u de cursor verplaatst, kunt u in het algemeen de tekst ook selecteren door dezelfde toetscombinatie te gebruiken en tegelijkertijd Shift ingedrukt te houden. Bijvoorbeeld: met command+pijl-rechts verplaatst u de cursor naar het volgende woord; met command+shift+pijl-rechts selecteert u de tekst vanaf de cursor tot het begin van het volgende woord.

Dit wilt u doen Druk op
Meerdere items niet naast elkaar selecteren Selecteer het eerste gewenste item, houdt command ingedrukt en selecteer de andere items
Het teken rechts selecteren Shift+pijl-rechts
Het teken links selecteren Shift+pijl-links
Het woord rechts selecteren Shift+Option+pijl-rechts
Het woord links selecteren Shift+Option+pijl-links
Tot het einde van een regel selecteren Command+Shift+pijl-rechts of Shift+End
Tot het begin van een regel selecteren Command+Shift+pijl-links of Shift+Home
Eén regel lager selecteren Shift+pijl-omlaag
Eén regel hoger selecteren Shift+pijl-omhoog
Tot het einde van de alinea selecteren Command+Shift+pijl-omlaag
Tot het begin van de alinea selecteren Command+Shift+pijl-omhoog
Eén scherm omlaag selecteren Shift+Page Down
Eén scherm omhoog selecteren Shift+Page Up
Tot het begin van het document selecteren Command+Shift+Home
Tot het einde van het document selecteren Command+Shift+End
Tot het einde van het venster selecteren Option+Command+Shift+Page Down
Het hele document selecteren Command+A
Een verticaal tekstblok selecteren Command+Shift+F8 en gebruik de pijltoetsen; druk op Esc om de selectiemodus uit te schakelen
Tot een bepaalde positie in het document selecteren F8 en gebruik de pijltoetsen; druk op Esc om de selectiemodus uit te schakelen

Tekst en afbeeldingen in een tabel selecteren

Actie Druk op
De inhoud van de volgende cel selecteren Tab
De inhoud van de vorige cel selecteren Shift+Tab
De selectie uitbreiden naar aangrenzende cellen Houd Shift ingedrukt en druk herhaaldelijk op een pijltoets
Een kolom selecteren Klik in de bovenste of onderste cel van de kolom. Houd SHIFT ingedrukt en druk herhaaldelijk op pijl-omhoog of pijl-omlaag
Een selectie (of blok) uitbreiden Command+Shift+F8 en gebruik de pijltoetsen; druk op Esc om de selectiemodus uit te schakelen
De selectie verkleinen Shift+F8
Meerdere cellen, kolommen of rijen selecteren die niet aan elkaar grenzen Selecteer het eerste gewenste item, houd command ingedrukt en selecteer de andere items

Een selectie uitbreiden

Actie Druk op
De uitbreidingsmodus inschakelen F8

Als u in de modus Uitgebreide selectie op een locatie in het document klikt, wordt de huidige selectie naar die locatie uitgebreid.

Het eerste teken naar links selecteren F8, pijl-links
Het eerste teken naar rechts selecteren F8, pijl-rechts
Een selectie uitbreiden Druk herhaaldelijk op F8 om de selectie uit te breiden naar het hele woord, de zin, de alinea, de sectie of het document.
De selectie verkleinen Shift+F8
De uitbreidingsmodus uitschakelen Esc

Tekst en afbeeldingen bewerken

Dit wilt u doen Druk op
Tekst of afbeeldingen kopiëren Command+C of F3
Een stijl kopiëren Command+Shift+C
Een stijl plakken Command+Shift+V
Tekst of afbeeldingen kopiëren naar de knipselmap Ctrl+Option+C
Geselecteerde tekst knippen en naar het Klembord kopiëren. Command+X of F2
Tekst of afbeeldingen verplaatsen Command+X of F2 (verplaats vervolgens de cursor en druk op Command+V of F4 )
AutoTekst maken Option+F3
AutoTekst invoegen Command+Option+Shift+V
De inhoud van het Klembord plakken. Command+V of F4
Plakken speciaal Command+Ctrl+V
Plakken en de opmaak van de aangrenzende tekst overnemen Command+Option+Shift+V
De inhoud van de Prikker plakken Command+Shift+F3
Eén teken naar links verwijderen Delete
Eén woord naar links verwijderen Command+Delete
Eén teken naar rechts verwijderen Command of Clear
Het woord rechts van de cursor verwijderen Command+Command
Geselecteerde tekst knippen en naar het Klembord kopiëren. Command+X of F2
De laatste bewerking ongedaan maken Command+Z
De laatste bewerking herhalen Command+Y
Geselecteerde tekst knippen en kopiëren naar de Spike Command+F3

Alinea’s uitlijnen en opmaken

Dit wilt u doen Druk op
Een alinea centreren Command+E
Een alinea uitvullen Command+J
Alinea links uitlijnen Command+L
Alinea rechts uitlijnen Command+R
Een alinea links laten inspringen Control+Shift+M
Een alinea-inspringing aan de linkerkant verwijderen Command+Shift+M
Verkeerd-om inspringen Command+T
Een verkeerd-om inspringing verwijderen Command+Shift+T
AutoOpmaak starten Command+Option+K
De stijl Standaard toepassen Command+Shift+N
De stijl Kop 1 toepassen Command+Option+1
De stijl Kop 2 toepassen Command+Option+2
De stijl Kop 3 toepassen Command+Option+3
De lijststijl toepassen wanneer de cursor aan het begin van een regel staat Command+Shift+L
Een vaste spatie invoeren Option+spatiebalk

Regelafstand instellen

Dit wilt u doen Druk op
Regels instellen met regelafstand 1 Command+1
Regels instellen met regelafstand 2 Command+2
Regels instellen met regelafstand 1,5 Command+5
Eén witregel meteen voorafgaand aan de tekst toevoegen of verwijderen. Command+0 (nul)

Tekens opmaken

Dit wilt u doen Druk op
Het lettertype wijzigen Command+Shift+F
De tekengrootte vergroten Command+Shift+>
De tekengrootte verkleinen Command+Shift+<
De tekengrootte met één punt vergroten Command+]
De tekengrootte met één punt verkleinen Command+[
De opmaak van tekens wijzigen (opdracht Lettertype in het menu Opmaak) Command+D
Gebruik van hoofdletters/kleine letters wijzigen Shift+F3
Helemaal in hoofdletters opmaken Command+Shift+A
Opmaak Vet toepassen of verwijderen Command+B
De selectie onderstrepen Command+U
Woorden onderstrepen, maar spaties niet onderstrepen Command+Shift+W
Tekst dubbel onderstrepen Command+Shift+D
Opmaak cursief toepassen of verwijderen Command+I
Helemaal in klein kapitaal opmaken Command+Shift+K
Teken in subscript zetten (afstand automatisch bepaald) Command+gelijkteken
Teken in superscript zetten (afstand automatisch bepaald) Command+Shift+plusteken
Doorhaalopmaak toepassen Command+Shift+X

Speciale tekens invoegen

Dit wilt u doen Druk op
Een leeg veld invoegen Command+F9
Een regeleinde invoegen Shift + Return
Pagina-einden invoegen Command+Enter
Een kolomeinde invoegen Command+Shift+Return
Een vast afbreekstreepje invoegen Command+Shift+afbreekstreepje
Copyrightsymbool invoegen Option+G
Symbool voor geregistreerd handelsmerk invoegen Option+R
Handelsmerksymbool invoegen Option+2
Beletselteken invoegen Option+puntkomma

Werken met velden

Actie Druk op
Een DATE-veld invoegen Control+Shift+D
Een LISTNUM-veld invoegen Command+Option+Shift+L
Een PAGE-veld invoegen Control+Shift+P
Een TIME-veld invoegen Control+Shift+T
Een leeg veld invoegen Command+F9
Geselecteerde velden bijwerken F9
Een veld ontkoppelen Command+Shift+F9
Schakelen tussen veldcode en veldresultaat Shift+F9
Schakelen tussen alle veldcodes en alle veldresultaten Option+F9
Een GOTOBUTTON- of MACROBUTTON-bewerking uitvoeren vanuit het veld met de veldresultaten Option+Shift+F9
Naar het volgende veld gaan F11
Naar het vorige veld gaan Shift+F11
Een veld vergrendelen Command+F11
Een veld ontgrendelen Command+Shift+F11

Een overzicht van een document maken

Dit wilt u doen Druk op
Een alinea verhogen Control+Shift+pijl-links
Een alinea verlagen Control+Shift+pijl-rechts
Een alinea verlagen naar platte tekst Command+Shift+N
Geselecteerde alinea’s omhoog verplaatsen

Deze sneltoets is strijdig met een standaardtoets Mission Control Als u deze Office-sneltoets wilt gebruiken, moet u eerst de sneltoets Mission Control voor deze toets wijzigen. Klik in het Apple-menu op Systeemvoorkeuren > Mission Control. Onder Toets- en muiscombinaties kiest u een andere sneltoets voor Mission Control of u kiest  (minteken) om deze uit te schakelen.

Control+Shift+pijl-omhoog
Geselecteerde alinea’s omlaag verplaatsen

Deze sneltoets is strijdig met een standaardtoets Mission Control Als u deze Office-sneltoets wilt gebruiken, moet u eerst de sneltoets Applicatievensters voor deze toets wijzigen. Klik in het Apple-menu op Systeemvoorkeuren > Mission Control. Onder Toets- en muisknopcombinatieskiest u een andere sneltoets voor Programmavensters of u kiest  (minteken) om deze uit te schakelen.

Control+Shift+pijl-omlaag
Tekst onder een kop uitvouwen Control+Shift+plusteken
Tekst onder een kop samenvouwen Control+Shift+minteken
Alle hoofdtekst en koppen uitvouwen of alle hoofdtekst samenvouwen Control+Shift+A
De eerste regels platte tekst of alle platte tekst weergeven Control+Shift+L
Alle koppen met het opgegeven kopniveau weergeven Control+Shift+<kopniveau>

Een document controleren

Dit wilt u doen Druk op
Een opmerking invoegen Command+Option+A
Wijzigingen bijhouden in- of uitschakelen Command+Shift+E
Naar het begin van een opmerking gaan Home
Naar het einde van een opmerking gaan End (de toets End is niet op alle toetsenborden beschikbaar)
Naar het begin van de lijst met opmerkingen gaan in het revisievenster Command+Home
Naar het einde van de lijst met opmerkingen gaan in het revisievenster Command+End

Een document afdrukken

Bewerking Druk op
Een document afdrukken Command+P

Navigeren door een tabel

Dit wilt u doen Druk op
Naar de volgende cel gaan Tab (als de cursor in de laatste cel van een tabel staat, voegt u een nieuwe rij toe als u op Tab drukt)
Naar de vorige cel gaan Shift+Tab
Naar de vorige of volgende rij gaan Pijl-omhoog of pijl-omlaag
Naar de eerste cel in de rij gaan Control+Home
Naar de laatste cel in de rij gaan Control+End
Naar de eerste cel in de kolom gaan Control+Page Up
Naar de laatste cel in de kolom gaan Control+Page Down
Een nieuwe alinea beginnen Return
Onder aan de tabel een nieuwe rij toevoegen Tab aan het eind van de laatste rij
Tekst toevoegen vóór een tabel aan het begin van een document Return bij het begin van de eerste cel
Een rij invoegen Command+Ctrl+I

Het formaat van tabelkolommen wijzigen met de liniaal

Dit wilt u doen Op de sneltoetsen drukken en een kolomgrens verslepen
Eén kolomregel verplaatsen

De breedte van een tabel behouden

Shift
Alle kolommen aan de rechterkant even groot maken

De breedte van een tabel behouden

Command+Shift
Het formaat van kolommen aan de rechterkant proportioneel wijzigen

De breedte van een tabel behouden

Command

Het formaat van tabelkolommen rechtstreeks in een tabel wijzigen

TIPS :

 • Als u de afmetingen van een kolom wilt weergeven op de liniaal als u het formaat van de kolom wijzigt, drukt u op Option bij deze sneltoetsen.
 • Als u de breedte van een kolom nauwkeurig wilt aanpassen, schakelt u de hulplijnfunctie uit door op Option te drukken bij de sneltoetsen.
Dit wilt u doen Op de sneltoetsen drukken en een kolomgrens verslepen
Eén kolomregel verplaatsen

De breedte van een tabel behouden

Geen toets
Kolomformaten aan de rechterkant behouden

De breedte van een tabel wijzigen

Shift
Alle kolommen aan de rechterkant even groot maken

De breedte van een tabel behouden

Command+Shift
Het formaat van kolommen aan de rechterkant proportioneel wijzigen

De breedte van een tabel behouden

Command

Alinea’s en tabtekens invoegen in een tabel

Dit wilt u doen Druk op
Een nieuwe alinea in een cel invoegen Return
Een tabteken in een cel invoegen Option + Tab

Voetnoten en eindnoten gebruiken

Dit wilt u doen Druk op
Een voetnoot invoegen Command+Option+F
Een eindnoot invoegen Command+Option+E

Functies voor talen die van rechts naar links worden geschreven

Voor het invoeren, bewerken en weergeven van tekst ondersteunt Word functies voor rechts naar links (RTL, right to left) voor talen die worden geschreven van rechts naar links of in een gecombineerde omgeving waarin tekst zowel van rechts naar links als van links naar rechts wordt geschreven. In dit verband heeft van rechts naar links geschreven talen betrekking op elk schriftsysteem dat van rechts naar links wordt geschreven, inclusief talen waarin de schrijfwijze van letters plaatsgebonden is, zoals Arabisch, en talen waarin dit niet het geval is.

Voordat u deze toetsenbordsneltoetsen kunt gebruiken, moet u ervoor te zorgen dat de sneltoetsen zijn ingeschakeld voor de taal die u gebruikt:

 1. Ga naar Apple > Systeemvoorkeuren > Toetsenbord.
 2. Op het tabblad Invoerbronnen selecteert u de taal waarvoor u toetsenbordsneltoetsen wilt inschakelen.
 3. Aan de rechterkant van het tabblad selecteert u het selectievakje voor Toetsenbordsneltoetsen inschakelen.
Overschakelen Druk op
Alinearichting van rechts naar links Control+ OPDRACHT +Pijl-links
Alinearichting van links naar rechts Control+ OPDRACHT +Pijl-rechts

Functietoetsen gebruiken

Word 2016 voor Mac gebruikt de functietoetsen voor algemene opdrachten, waaronder Kopiëren en plakken Voor snelle toegang tot deze sneltoetsen kunt u de Apple-systeemvoorkeuren wijzigen zodat u de Fn-toets niet hoeft in te drukken als u een sneltoets voor een functietoets wilt gebruiken.

OPMERKING : Door de systeemvoorkeuren voor functietoetsen te wijzigen, wordt de werking van de functietoetsen voor de Mac (niet alleen voor Word) gewijzigd. Als u deze instelling hebt gewijzigd, kunt u nog steeds de speciale functies uitvoeren die op een functietoets staan afgedrukt. Druk hiervoor op de Fn-toets. Druk bijvoorbeeld op Fn+F12 als u het volume wilt aanpassen.

Voorkeuren voor functietoetsen met de muis wijzigen

 1. Druk in het Apple-menu op Systeemvoorkeuren.
 2. Selecteer Toetsenbord.
 3. Selecteer op het tabblad Toetsenbord het selectievakje voor De toetsen F1, F2, enzovoort als standaardfunctietoetsen gebruiken.

Zie Toegankelijkheid in Office 2016 voor Mac als u deze functie alleen met het toetsenbord wilt uitvoeren.

Functietoetsen

Dit wilt u doen Druk op
De laatste bewerking ongedaan maken F1
De geselecteerde tekst of afbeelding knippen F2
De geselecteerde tekst of afbeelding naar het Klembord kopiëren F3
De inhoud van het Klembord plakken. F4
De opdracht Ga naar kiezen (menu Bewerken) F5
Het dialoogvenster Spelling en grammatica openen F7
Een selectie uitbreiden F8
Geselecteerde velden bijwerken F9
Naar volgende venster gaan Command+F6
De geselecteerde tekst kopiëren Shift+F2
Letters wijzigen in hoofdletters, kleine letters of een combinatie daarvan Shift+F3
Actie Zoeken of Ga naar herhalen Shift+F4 of  OPDRACHT+Shift+F4
Naar het vorige invoegpunt gaan Shift+F5
Het deelvenster Synoniemenlijst openen Shift+F7
Een selectie verkleinen Shift+F8
Schakelen tussen veldcode en veldresultaat Shift+F9
Naar het vorige veld gaan

Deze sneltoets is strijdig met een standaardtoets Mission Control voor Bureaublad weergeven. Als u deze Office-sneltoets wilt gebruiken, moet u eerst de sneltoets Toon bureaublad voor deze toets wijzigen. Klik in het Apple-menu op Systeemvoorkeuren > Mission Control. Onder Toets- en muisknopcombinaties kiest u een andere sneltoets voor Toon bureaublad of u kiest  (minteken) om deze uit te schakelen.

Shift+F11
De selectie knippen en naar de Prikker verplaatsen Command+F3
Het venster sluiten Command+F4
Naar volgende venster gaan Command+F6
Een leeg veld invoegen Command+F9
Een veld vergrendelen Command+F11
De inhoud van de Prikker invoegen Command+Shift+F3
Een bladwijzer bewerken Command+Shift+F5
Gekoppelde informatie in een Word-brondocument bijwerken Command+Shift+F7
De selectie als een blokselectie uitbreiden Command+Shift+F8, een pijltoets
Een veld ontkoppelen Command+Shift+F9
Een veld ontgrendelen Command+Shift+F11
AutoTekst-fragmenten maken Option+F3
Het volgende foutief gespelde woord of de volgende grammaticale fout zoeken Option+F7
Macro’s uitvoeren Option+F8
Schakelen tussen alle veldcodes en alle veldresultaten Option+F9
Geselecteerde tekst op internet opzoeken Command+Shift+L
Een GOTOBUTTON- of MACROBUTTON-bewerking uitvoeren vanuit het veld met de veldresultaten Option+Shift+F9

Gerelateerde informatie

Een toetscombinatie maken of verwijderen in Word 2016 voor Mac

[Bron: support.office.com]

Print page

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *