Verteller Windows 10 sneltoetsen

Handeling Toets
Verteller starten of afsluiten Windows-logotoets + Enter
Verteller afsluiten Caps Lock+Esc
Beginnen met voorlezen Caps Lock+M
Stoppen met voorlezen Ctrl
Scanmodus starten Caps Lock+spatiebalk
Naar volgende item Caps Lock+Pijl-rechts
Naar vorige item Caps Lock+Pijl-links
Weergave wijzigen Caps Lock+Pijl-omhoog of Pijl-omlaag
Lijst met Verteller-opdrachten weergeven Caps Lock+F1
Opdrachten voor huidig item weergeven Caps Lock+F2
Primaire actie uitvoeren Caps Lock+Enter
Zoekmodus openen Caps Lock+Shift+Enter
Uitgebreidheidsmodus wijzigen Caps Lock+A
Uitgebreidheid vergroten Caps Lock+Ctrl+plusteken (+)
Uitgebreidheid verkleinen Caps Lock+Ctrl+minteken (-)
Interpunctiemodus wijzigen Caps Lock+Alt+plusteken (+) of minteken (-)
Naar het begin van de tekst Caps Lock+Y
De Verteller-toets (Caps Lock) vergrendelen zodat u hier niet voor elke sneltoets op hoeft te drukken Caps Lock+Z
De volgende sneltoets die u gebruikt, laten negeren door Verteller Caps Lock+X
Lezen van toetsaanslagen in- of uitschakelen Caps Lock+F12
Zin herhalen Caps Lock+V
Stemvolume verhogen of verlagen Caps Lock+Page Up of Page Down
Stemsnelheid verhogen of verlagen Caps Lock+plusteken (+) of minteken (-)
Item voorlezen Caps Lock+D
Uitgebreide informatie over het item lezen Caps Lock+F
Item lezen, gespeld Caps Lock+S
Venster lezen Caps Lock+W
Alle items in het containergebied lezen Caps Lock+R
Muismodus in- of uitschakelen Caps Lock+Num Lock
Naar laatste item in het containergebied Caps Lock+Q
Verteller-cursor naar systeemcursor verplaatsen Caps Lock+G
Verteller-cursor naar aanwijzer verplaatsen Caps Lock+T
Focus op item instellen Caps Lock+tilde (~)
Eén item terug gaan Caps Lock+Backspace
Naar gekoppeld item Caps Lock+Insert
Huidige koptekst van rij voorlezen Caps Lock+F10
Huidige koptekst van kolom voorlezen Caps Lock+F9
Huidige rij voorlezen Caps Lock+F8
Huidige kolom voorlezen Caps Lock+F7
Huidige rij- en kolomlocatie lezen Caps Lock+F5
Naar tabelcel Caps Lock+F6
Naar celinhoud Caps Lock+Shift+F6
Naar volgende cel in huidige rij Caps Lock+F3
Naar vorige cel in huidige rij Caps Lock+Shift+F3
Naar volgende cel in huidige kolom Caps Lock+F4
Naar vorige cel in huidige kolom Caps Lock+Shift+F4
Tekst voorlezen vanaf begin tot aan cursor Caps Lock+vierkante haak sluiten (])
Tekstkenmerken voorlezen Caps Lock+nul (0)
Document voorlezen Caps Lock+H
Huidige pagina voorlezen Caps Lock+Ctrl+U
Volgende pagina voorlezen Caps Lock+U
Vorige pagina voorlezen Caps Lock+Shift+U
Huidige alinea voorlezen Caps Lock+Ctrl+I
Volgende alinea voorlezen Caps Lock+I
Vorige alinea voorlezen Caps Lock+Shift+I
Huidige regel voorlezen Caps Lock+Ctrl+O
Volgende regel voorlezen Caps Lock+O
Vorige regel voorlezen Caps Lock+Shift+O
Huidig woord voorlezen Caps Lock+Ctrl+P
Volgend woord voorlezen Caps Lock+P
Vorig woord voorlezen Caps Lock+Shift+P
Huidig teken voorlezen Caps Lock+Ctrl+vierkante haak openen ([)
Volgend teken voorlezen Caps Lock+vierkante haak openen ([)
Vorig teken voorlezen Caps Lock+Shift+vierkante haak openen ([)
Naar het begin van de tekst Caps Lock+Y
Naar het einde van de tekst Caps Lock+B
Naar volgende kop Caps Lock+J
Naar vorige kop Caps Lock+Shift+J
Naar volgende tabel Caps Lock+K
Naar vorige tabel Caps Lock+Shift+K
Naar volgende koppeling Caps Lock+L
Naar vorige koppeling Caps Lock+Shift+L
Huidige datum en tijd lezen Caps Lock+C
Caps Lock in- of uitschakelen Twee keer snel achter elkaar Caps Lock indrukken
Negatieve feedback geven Caps Lock+E
Positieve feedback geven Caps Lock+Shift+E
Het dialoogvenster voor feedback openen Caps Lock+twee keer snel achter elkaar op E drukken
Naar bovenliggend element gaan (alleen als structurele navigatie beschikbaar is in de app) Caps Lock+Ctrl+Pijl-omhoog
Naar volgend element op hetzelfde niveau gaan (alleen als structurele navigatie beschikbaar is in de app) Caps Lock+Ctrl+Pijl-rechts
Naar vorig element op hetzelfde niveau gaan (alleen als structurele navigatie beschikbaar is in de app) Caps Lock+Ctrl+Pijl-links
Naar eerste onderliggend element gaan (alleen als structurele navigatie beschikbaar is in de app) Caps Lock+Ctrl+Pijl-omlaag
Naar belangrijkste oriëntatiepunt gaan Caps Lock+N

Sneltoetsen in scan modus

Handeling Toets
Naar de volgende of vorige regel tekst in een app of webpagina gaan Pijl-omhoog en Pijl-omlaag
Naar het volgende of vorige teken in een app of webpagina gaan Pijl-rechts en Pijl-links
Een item activeren dat u wilt gebruiken, zoals een knop of tekstvak Spatiebalk
Als dit wordt ondersteund, kunt u hiermee een tweede actie op een item uitvoeren Enter
Naar het volgende of vorige woord gaan Ctrl+Pijl-links en Ctrl+Pijl-rechts
Naar de volgende of vorige alinea gaan Ctrl+Pijl-omhoog en Ctrl+Pijl-omlaag
Naar de volgende of vorige kop gaan H of Shift+H, en Alt+Pijl-omhoog of Alt+Pijl-omlaag
Naar de volgende of vorige tabel gaan T of Shift+T
Naar de volgende of vorige alinea gaan P of Shift+P
Naar de volgende of vorige koppeling gaan K of Shift+K
Naar het volgende of vorige oriëntatiepunt gaan D of Shift+D
Naar de volgende of vorige cel in een rij gaan Ctrl+Alt+Pijl-rechts of Pijl-links
Naar de volgende of vorige cel in een kolom gaan Ctrl+Alt+Pijl-omhoog of Pijl-omlaag
Locatie in tabel laten meedelen Caps Lock+F5
Kolomkop laten meedelen Caps Lock+F9
Rijkop laten meedelen Caps Lock+F10
De huidige tabelkolom van begin tot einde voorlezen Caps Lock+F7
De huidige tabelrij van begin tot einde voorlezen Caps Lock+F8
[bron: support.microsoft.com]

Logo Bartiméus


Print page

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *