Slecht werkende thuistoets resetten

Het kan voorkomen dat de Thuistoets niet werkt zoals je mag verwachten.

Bijvoorbeeld:

– Als je de appkiezer wilt openen, kom je in het zoekvenster terecht, dus

ziet hij de twee keer indrukken als één keer; of

– VoiceOver wordt afgesloten alsof je driemaal op de Thuistoets hebt gedrukt.

Het volgende kan mogelijk helpen.

1. Start een willekeurige app op je iPhone.

2. Houd de aan/uitknop ingedrukt tot het afsluitscherm verschijnt.

3. Laat de aan/uitknop los.

4. Houd de Thuistoets ingedrukt tot hij terugkeert naar de gestartte app.

5. Laat de Thuistoets los.

Nu zou de Thuistoets weer naar behoren moeten werken.

Wellicht is het raadzaam om de iPhone een keer te herstarten.