Siri

Om Siri te kunnen gebruiken, moet Wi-Fi aan staan.

Bij het gebruik van Siri valt de hoge kwaliteitsstem van VoiceOver weg.

Om de stem terug te krijgen, zet je Siri uit en/of kies je bij Stembediening

voor Nederlands.

Als je dat laatste doet, wordt Siri vanzelf al uitgezet..

Als je Siri uitzet, maar je kiest niet voor Nederlands, houd je de Engelse

hoge kwaliteitsstem.