Pincode

Als je op je iPhone een pincode hebt ingesteld, moet je na het opstarten en het ontgrendelen van het scherm nog een ontgrendelknop dubbeltikken. Daarna vraagt hij om je pincode. Bij Apple heb je driemaal de kans om je pincode in te tikken. Bij Nokia kon je na twee kansen afsluiten en opnieuw opstarten. Dan had je weer drie kansen. Bij Apple gaat deze truuk niet op. De teller loopt door. Als je de derde kans hebt verspeeld, moet je de pukcode invoeren en die mag je maar tien keer invullen; dan blokkeert je simkaart volledig en moet die worden vervangen.