Ontvangen mail stopzetten

Je kunt je mail ontvangst in- en uitschakelen. Dit gaat als volgt:

– Ga naar Instellingen -> Mail (deze staat direct onder Algemeen).

– Zoek je e-mail account op door met je vinger over het scherm te vegen.

– Als je je account hebt gevonden, tik je weer dubbel en dan vind je de optie

Account aan.

– Tik nogmaals dubbel en dan hoor je Account uit.

– Daarboven staat links Annuleren en helemaal rechts boven vind je Gereed.

– tik weer dubbel.

Als je nu naarbeneden gaat en je staat weer op je account, hoor je dat er in

plaats van Mail Inactief achter staat.

– Nu kun je Instellingen verlaten en zal je zien dat er geen mail meer

binnenkomt.

Om je mail weer aan te zetten, volg je dezelfde procedure. Maar dan tik je,

als je op Account uit staat, dubbel en dan hoor je weer Account aan.

Volg dan de rest van de bovenbeschreven procedure.


Bartiméus logo