NVDA schermlezer sneltoetsen

Deze sneltoetsen zijn overgenomen uit het officiele product (versie 2013.2). Zowel de sneltoetsen (keyCommands.html) als de handleiding (userGuide.html) zijn te vinden in de map C:\Program Files\NVDA\documentation\nl\ na installatie van NVDA op je computer.
 
NVDA toets = Insert
Dit is eventueel aan te passen in de instellingen naar de caps lock toets.

NVDA Aanraakgebaren

Aanraakmodi

Wisselen tussen aanraakmodi doet u door eenmaal tikken met drie vingers.

De NVDA-basiscommando’s

Naam Desktoptoets Laptoptoets Aanraken Beschrijving
Spraak stoppen Control Control 1tik met 2 vingers Spreken wordt gestopt
Spraak pauzeren Shift Shift geen Spraakuitvoer wordt gepauzeerd. Druk Shift opnieuw in om verder te lezen vanaf de pauzepositie(als de gebruikte synthesizer dit ondersteunt)
NVDA Menu NVDA+n NVDA+n dubbeltik met 2 vingers Opent het menu voor opties, extra en hulp, etc.
Spraakmodus NVDA+s NVDA+s geen Wisselt spraakmodus tussen spreken, pieptonen en stilte.
Invoerhulpmodus aan-/uitzetten NVDA+1 NVDA+1 geen Als de invoerhulpmodus is ingeschakeld hoort u bij elke toets die wordt ingedrukt de naam van de toets en de (eventuele) bijbehorende functie van de toets(en)
NVDA afsluiten NVDA+q NVDA+q geen Sluit NVDA af
Volgende toetsaanslag niet uitvoeren NVDA+f2 NVDA+f2 geen De volgende toetsaanslag zal niet als NVDA-commando worden verwerkt maar als commando binnen de gebruikte toepassing worden uitgevoerd.
Zet slaapmodus aan/uit voor huidige applicatie NVDA+shift+s NVDA+Shift+z geen Slaapmodus schakelt alle NVDA commando’s en uitvoer in spraak en braille uit. Dit is vooral handig in applicaties die in hun eigen spraakuitvoer of schermlezer voorzien. Druk deze toets nogmaals in om slaapmodus weer uit te schakelen. |%kc:endInclude

Systeeminformatie melden

Naam Toets Omschrijving
Datum/tijd melden NVDA+f12 NVDA+f1| Eenmaal indrukken laat huidige tijd horen, tweemaal snel indrukken meldt de datum
Batterijstatus melden NVDA+shift+b Meldt de batterijstatus, of de computer is aangesloten op netstroom en het batterijpercentage.
Tekst op het klembord melden NVDA+c Meldt de tekst op het klembord als er tekst op het klembord staat.

Navigeren met NVDA

Navigeren met de systeemfocus

Naam Desktoptoets Laptoptoets Beschrijving|
Huidige focus melden NVDA+tab NVDA+tab laat horen welk object of besturingselement momenteel is gefocusseerd. Bij tweemaal indrukken wordt informatie gespeld
Titel/naam melden NVDA+t NVDA+t Laat horen hoe het momenteel actieve venster heet. Bij tweemaal indrukken wordt de informatie gespeld. Bij driemaal indrukken wordt deze naar het klembord gekopieerd.
Actieve venster voorlezen NVDA+b NVDA+b Leest de inhoud (knoppen, uitklapnenu’s,selectievakjes, etc.) voor. Handig voor dialoogvensters
Statusbalk voorlezen NVDA+End NVDA+Shift+End Leest de statusbalk als NVDA deze kan vinden. Het navigator object wordt ook naar de statusbalk verplaatst.

Navigeren met de systeemcursor

Naam Desktoptoets Laptoptoets Beschrijving|
Alles voorlezen NVDA+pijl omlaag NVDA+a Voorlezen starten vanaf de huidige positie van de tekstcursor die tijdens het lezen wordt verplaatst.
Deze regel lezen NVDA+pijl omhoog NVDA+l Hiermee wordt de regel waarin de tekstcursor zich momenteel bevindt voorgelezen. Bij tweemaal drukken wordt regel gespeld.
Geselecteerde tekst lezen NVDA+Shift+pijl omhoog NVDA+Shift+s Hiermee wordt geselecteerde tekst voorgelezen.

Binnen een tabel kunt u ook de volgende toetscommando’s gebruiken:

Naam Toets Beschrijving
Ga naar vorige kolom control+alt+pijl links Verplaatst tekstcursor naar vorige kolom(van dezelfde rij)
Ga naar volgende kolom control+alt+pijl rechts Verplaatst tekstcursor naar volgende kolom(van dezelfde rij)
Ga een rij naar boven control+alt+pijl omhoog Verplaatst de tekstcursor een rij omhoog(van dezelfde kolom)
Ga een rij omlaag control+alt+pijl omlaag Verplaatst de tekstcursor een rij omlaag(van dezelfde kolom)

Objectnavigatie

Naam Desktoptoets Laptoptoets Aanraken Beschrijving
Informatie over huidig object NVDA+numeriek5 NVDA+shift+o geen Geeft informatie over huidig navigator object. Bij tweemaal snel drukken wordt informatie gespeld.
Naar hoger niveau navigeren NVDA+numeriek8 NVDA+shift+Pijl Omhoog Veeg omhoog (objectmodus) Hiermee gaat u naar een hoger niveau (de map) waartoe het huidige navigator object behoort
Naar vorig object gaan NVDA+numeriek4 NVDA+shift+Pijl links Veeg links(objectmodus) Hiermee navigeert u naar het object dat direct voorafgaat aan het huidige navigator object|
Naar het volgende object gaan NVDA+numeriek6 NVDA+shift+Pijl rechts Veeg rechts (objectmodus) Hiermee navigeert u naar het object dat volgt op het huidige navigator object
Naar een lager niveau gaan NVDA+numeriek2 NVDA+shift+Pijl omlaag Veeg omlaag (objectmodus) Hiermee navigeert u vanuit het huidige navigator object (hoofdmap) naar het niveau eronder waar u bij de bijbehorende objecten komt
Naar gefocusseerd object gaan NVDA+numeriek minteken NVDA+backspace geen Hiermee navigeert u naar het object waar de systeemfocus zich momenteel bevindt, en verplaatst u de leescursor (review cursor) naar de positie van de tekstcursor als deze zichtbaar is
Huidige navigator object activeren NVDA+numeriek entertoets NVDA+enter dubbel tikken Hiermee wordt het huidige navigator object geactiveerd(hetzelfde effect als klikken met de muis of het indrukken van de spatiebalk bij gefocusseerd object)
Verplaats de systeem focus of cursor naar de huidige review positie NVDA+shift+numeriek minteken NVDA+shift+backspace geen Een maal drukken verplaatst de focus naar het huidige navigator object, twee maal drukken verplaatst de systeem cursor naar de review cursor
Afmetingen van navigator object weergeven NVDA+numeriek Del NVDA+del geen De afmetingen van het huidige navigator object op het scherm worden met percentages aangegeven(u hoort de afstand vanaf de linker- en bovenkant van het scherm,en hoe breed en hoog het is)

Let op: voor een goede werking van de numerieke toetsen moet NumLock uitgeschakeld worden.

Met NVDA kunt u de inhoud van het scherm (schermoverzicht), het huidige document (documentoverzicht) of het huidige object , per karakter, per woord of regel nalezen. Dit is vooral handig in Windows-opdrachtvensters of andere plaatsen waar de tekstcursor niet of slechts beperkt beschikbaar is. U kunt dit bijvoorbeeld gebruiken voor het lezen van een lang, informatief bericht in een dialoogvenster

Bij het verplaatsen van de leescursor (review cursor) volgt de tekstcursor niet maar deze blijft op de huidige invoegpositie staan, zodat u tekst kun bekijken zonder de systeemcursor te verplaatsen. Standaard wordt de leescursor echter gelijktijdig verplaatst wanneer de tekstcursor verplaatst wordt. Deze koppeling kan in- en uitgeschakeld worden.

Braille volgt normaalgesproken de focus en systeemcursor en niet de objectnavigatie en de review cursor. Als de braille uitvoer de objectnavigatie en tekst review moet volgen, configureert u braille om de review cursor te volgen.

Voor het nalezen van tekst kunt u de volgende toetscombinaties gebruiken:

Nalezen van tekst

Naam Desktoptoets Laptoptoets Aanraken Beschrijving
in de leesmodus naar de eerste regel gaan shift+numeriek7 NVDA+control+Home geen De leescursor wordt naar de eerste regel van de tekst verplaatst
In de leesmodus naar de vorige regel gaan numeriek7 NVDA+Pijl omhoog Veeg omhoog (tekstmodus) De leescursor wordt naar de vorige regel van de tekst verplaatst
Huidige regel van leescursor weergeven numeriek8 NVDA+shift+punt-teken geen Zegt in welke regel van de tekst de leescursor zich bevindt. Bij tweemaal drukken wordt de regel gespeld. Bij drie maal drukken wordt de regel gespeld met symboolomschrijvingen.
In de leesmodus naar de volgende regel gaan numeriek9 NVDA+Pijl omlaag, Veeg omlaag (tekstmodus) De leescursor wordt naar de volgende tekstregel verplaatst
In de leesmodus naar de laatste regel gaan shift+numeriek9 NVDA+control+End, geen De leescursor wordt naar de laatste tekstregel verplaatst
In de leesmodus naar het vorige woord gaan numeriek4 NVDA+control+pijl links Veeg links met 2 vingers (tekstmodus) De leescursor wordt naar het vorige woord in de tekst verplaatst
Het woord waar de leescursor zich bevindt weergeven numeriek5 NVDA+control+punt-teken geen Vertelt op welk woord in de tekst de leescursor nu staat. Bij tweemaal drukken wordt het woord gespeld. Bij drie maal drukken wordt het woord gespeld met symboolomschrijvingen.
In de leesmodus naar het volgende woord gaan numeriek6 NVDA+control+pijl rechts Veeg rechts met 2 vingers (tekstmodus) De leescursor wordt naar het volgende woord in de tekst verplaatst
In de leesmodus naar begin van een regel gaan shift+numeriek1 NVDA+home geen De leescursor wordt naar het begin van de huidige regel verplaatst
Ga in de leesmodus naar vorig karakter numeriek1 NVDA+pijl links Veeg links (tekstmodus) De leescursor wordt naar het vorige karakter in de huidige tekstregel verplaatst
Huidige karakter onder de leescursor weergeven numeriek2 NVDA+punt geen Noemt het huidige karakter in de tekstregel waar de leescursor zich bevindt. Tweemaal drukken geeft een omschrijving of voorbeeld van het karakter. Drie maal drukken geeft de numerieke waarde in decimalen en hexadecimalen.
In de leesmodus naar het volgende karakter gaan numeriek3 NVDA+pijl rechts Veeg rechts (tekstmodus)| De leescursor wordt naar het volgende karakter verplaatst in de huidige tekstregel|
In de leesmodus naar het einde van de regel gaan shift+numeriek3 NVDA+End geen De leescursor wordt naar het einde van de huidige tekstregel verplaatst
Alles voorlezen in leesmodus numeriek Plus NVDA+shift+a Veeg omlaag met 3 vingers (tekstmodus) Leest vanaf de huidige positie van de leescursor waarbij de leescursor zich mee beweegt.
Vanaf de leescursor kopiëren NVDA+f9 NVDA+f9 geen |Er wordt tekst gekopieerd vanaf de huidige leescursorpositie. Het feitelijke kopiëren gebeurt pas nadat u hebt aangegeven waarheen gekopieerd moet worden
Tot leescursor kopiëren NVDA+f10 NVDA+f10 geen Het tekstgebied dat met NVDA+f9 is gemarkeerd wordt met de opdracht NVDA+f10 naar het klembord gekopieerd.
Tekstopmaak weergeven NVDA+f NVDA+f geen NVDA laat horen hoe de tekst waarin de leescursor zich bevindt, is opgemaakt

Leesoverzichtmodi (Review Modes)

Naam Desktoptoets Laptoptoets Aanraakgebaar Beschrijving
Naar volgende leesoverzichtmodus schakelen NVDA+numeriek7 NVDA+pageUp met 2 vingers omhoog vegen hiermee wordt naar de volgende, beschikbare modus geschakeld.
Naar vorige leesoverzichtmodus schakelen NVDA+numeriek1 NVDA+pageDown met 2 vingers omlaag vegen hiermee wordt naar de vorige, beschikbare modus geschakeld.

Navigeren met de muis

Naam Desktoptoets Laptoptoets Beschrijving
Klikken met linker muisknop numeriek Gedeeld Door NVDA+[ (vierkante haak openen Dit is hetzelfde als éénmaal klikken met linker muisknop. Deze toets tweemaal snel drukken is gelijk aan dubbelklikken met de muis.
Linker muisknop vergrendelen shift+numeriek Gedeeld Door NVDA+control+[ (vierkante haak openen) Hiermee houdt u de linker muisknop ingedrukt. Door nogmaals te drukken wordt de knop weer los gelaten. Om te kunnen slepen met de muis drukt u deze toetscombinatie zodat de linker muisknop ingedrukt blijft. Vervolgens kunt u de muis fysiek verplaatsen of met een van de andere daarvoor bestemde commando’s.
Klikken met rechter muisknop numeriek Vermenigvuldig NVDA+] (vierkante haak sluiten) Dit is gelijk aan eenmaal klikken met rechter muisknop.
Rechter muisknop vergrendelen shift+numeriek Vermenigvuldig NVDA+control+] (vierkante haak sluiten) Hiermee wordt rechter muisknop ingedrukt gehouden. Door nogmaals te drukken wordt de vergrendeling opgeheven. Om te kunnen slepen met de muis drukt u deze toetscombinatie zodat de rechter muisknop ingedrukt blijft. Vervolgens kunt u de muis fysiek verplaatsen of met een van de andere daarvoor bestemde commando’s.
Muis naar huidige navigator object verplaatsen NVDA+numeriek Gedeeld Door NVDA+shift+m Muis wordt verplaatst naar huidig object en de leescursor
naar het object onder de muisaanwijzer gaan NVDA+numeriek Vermenigvuldig NVDA+shift+n Verplaats het navigator object naar de muispositie

Bladermodus

Naam Toets Beschrijving
Van modus wisselen NVDA+spatiebalk Wisselen tussen blader en focusmodus
Focusmodus verlaten escape Naar de bladermodus teruggaan vanuit de automatisch ingeschakelde focusmodus
Document vernieuwen NVDA+f5 Het document wordt opnieuw geladen (nuttig als er iets lijkt te ontbreken op de pagina)
Zoeken NVDA+control+f Er wordt een venster geopend waarin u tekst kunt typen die in het huidige document moet worden opgezocht
Volgende zoeken NVDA+f3 Hiermee kunt u nagaan of tekst van een zoekopdracht verderop in het document nog vaker voorkomt.
Vorige zoeken NVDA+shift+f3 Hiermee kunt u nagaan of de gezochte tekst eerder in het document voorkomt
Uitgebreide beschrijving openen NVDA+d Er wordt een nieuw venster geopend met een uitgebreide beschrijving, voor zover aanwezig, van het element waarop u zich bevindt.

Lettertoetsnavigatie

Om naar het eerstvolgende element te springen gebruikt u uitsluitend één van de hierna vermelde toetsen, terwijl u in combinatie met de shifttoets naar een vorig element springt:

 • h: heading (kop)
 • l: lijst
 • i: lijstonderdeel
 • t: tabel
 • k: link
 • n: niet-gelinkte tekst
 • f: formulierveld
 • u: unvisited (niet-bezochte) link
 • v: visited (bezochte) link
 • e: edit field (tekstvak)
 • b: button (knop)
 • x: checkbox (selectievakje)
 • c: combo box (vervolgkeuzelijst)
 • r: radio button (keuzerondje)
 • q: block quote (blokcitaat)
 • s: separator (scheiding)
 • m: frame (kader)
 • g: graphic (afbeelding)
 • d: ARIA oriëntatiepunt in een Internetomgeving
 • o: embedded object (ingevoegd object)
 • 1 tot en met 6: respectievelijk, kop op niveau 1, 2, 3, 4, 5 en 6. – Gebruik de volgende toetscombinaties om naar het begin resp. het einde van containerobjecten (lijsten tabellen e.d.) te springen:
Naam Toetscombinatie Beschrijving
naar begin van containerobject springen Shift+komma Verplaatst de systeemcursor naar begin van het containerobject (lijst, tabel etc.)
achter het containerobject springen komma Verplaatst de systeemcursor achter het containerobject (lijst, tabel etc.)

De lijst met elementen

Naam Toets Beschrijving
Lijst met elementen NVDA+f7 Hiermee roept u de lijst met links, koppen en oriëntatiepunten op die zich in het huidige document bevinden.

Ingevoegde objecten

Naam| Toets| Beschrijving
Terug naar inhoud van document NVDA+control+spatiebalk Verplaatst de focus van het huidige ingevoegde object naar “het document waarin het zich bevindt

Applicatie-specifieke NVDA commando’s

Microsoft Excel

Naam Toets Beschrijving
Kolomkoppen instellen NVDA+shift+c Door eenmaal drukken wordt aan NVDA doorgegeven dat dit de rij met kolomkoppen is, die automatisch moeten worden vermeld bij het gaan van kolom naar kolom onder deze rij. Bij tweemaal drukken wordt de instelling opgeheven.
Rijkoppen instellen NVDA+shift+r Door eenmaal drukken wordt aan NVDA doorgegeven dat dit de kolom met rijkoppen is, die automatisch moeten worden vermeld bij het gaan van rij naar rij na deze kolom. Bij tweemaal drukken wordt de instelling opgeheven.

Microsoft PowerPoint

Naam Toets Beschrijving
Voorlezen aantekeningen van spreker in-/uitzetten control+shift+s Tijdens een presentatie kunt u met dit commando, of de aantekeningen bij een dia, of de tekst(inhoud) van de dia laten voorlezen. Dit heeft geen invloed op dat wat op het scherm getoond wordt.

Foobar2000

Naam Toets Omschrijving
Resterende tijd melden control+shift+r Meldt de resterende tijd van het huidige nummer, indien van toepassing.

Miranda IM

Naam Toets Omschrijving
Recent bericht melden NVDA+control+1-4 Meldt een recent bericht, afhankelijk van de gebruikte sneltoets. NVDA+control+2 meldt bijvoorbeeld het op één na nieuwste bericht.

Poedit

Naam Toets Omschrijving
Commentaarvenster melden control+shift+c Meldt commentaar in het commentaarvenster.
Automatisch commentaarvenster melden control+shift+a Meldt commentaar in het automatische commentaarvenster.

NVDA configureren

Opties

Stem (NVDA+control+v)

Naam Desktoptoets Laptoptoets Beschrijving
Interpunctie uitspreken NVDA+p NVDA+p Deze optie bepaalt welke leestekens en symbolen als woorden worden uitgesproken.

Synth settings ring

Naam Desktoptoets Laptoptoets Beschrijving
Naar volgende synthesizerinstelling gaan NVDA+control+pijl rechts NVDA+shift+control+pijl rechts Hiermee wordt steeds een volgende spraakinstelling gekozen. Na de laatst beschikbare instelling begint u weer vooraan enz.
Naar vorige spraakinstelling gaan NVDA+control+pijl Links NVDA+shift+control+pijl Links Hiermee wordt de spraakinstelling gekozen die onmiddellijk voorafgaat aan de huidige. Eenmaal bij de eerste instelling bovenaan de lijst aangekomen begint u weer onderaan enzovoorts.
Oplopend bijstellen van huidige synthesizerinstelling NVDA+control+Pijl Omhoog NVDA+shift+control+Pijl Omhoog |Stelt de momenteel gebruikte spraakinstelling naar bovenbij. Verhoogt bij voorbeeld snelheid en volume, selecteert volgende stem.
De huidige synthesizerinstelling aflopend bijstellen NVDA+control+Pijl Omlaag NVDA+shift+control+Pijl Omlaag |Stelt momenteel gebruikte spraakinstelling naar beneden bij. Verlaagt bij voorbeeld snelheid en volume, selecteert vorige stem

Brailleïnstellingen

Naam Desktoptoets Laptoptoets Beschrijving
Braille volgkeuze NVDA+control+t NVDA+control+t Hiermee kunt u bepalen of de leesregel de systeemfocus dan wel de navigatorobject- / reviewcursor moet volgen

Instellingen toetsenbord (NVDA+control+k)

Naam Desktoptoets Laptoptoets Beschrijving
Getypte karakters uitspreken NVDA+2 NVDA+2 Door het selectievakje aan te kruisen worden alle karakters die u op het toetsenbord typt uitgesproken.
Getypte woorden uitspreken NVDA+3 NVDA+3 Door dit selectievakje aan te kruisen wordt elk woord dat u getypt hebt uitgesproken.
Commandotoetsen uitspreken NVDA+4 NVDA+4 Door het selectievakje aan te kruisen worden alle niet-karaktertoetsen (bij voorbeeld de pijltjestoetsen, de DEL-toets, etc.) uitgesproken. Dit geldt ook voor, bij voorbeeld, de Ctrl-toets in combinatie met een letter.

Muisinstellingen(NVDA+control+m)

Naam Desktoptoets Laptoptoets Beschrijving
De muis volgen activeren NVDA+m | NVDA+m | Door het selectievakje aan te kruisen wordt de tekst gelezen die zich onder de muisaanwijzer bevindt bij verplaatsing van de muis over het scherm. U kunt dus naar iets zoeken door de muis zelf te verplaatsen in plaats van zoeken met objectnavigatie.

Instellingen review cursor (leescursor)

Naam Desktoptoets Laptoptoets Beschrijving
Volg de systeemfocus NVDA+7 NVDA+7 Als het selectievakje is aangevinkt zal de leescursor (reviewcursor) steeds meegaan met de toetsenbord- of systeemfocus, dus ook als deze laatste verandert.
Systeemcursor volgen NVDA+6 NVDA+6 Als het selectievakje is aangevinkt, volgt de leescursor (review cursor) automatisch de systeemcursor wanneer deze wordt verplaatst

Objectweergave-instellingen(NVDA+control+o)

Naam Desktoptoets Laptoptoets Beschrijving
Weergave voortschrijdingsbalk NVDA+u NVDA+u Via de vervolgkeuzelijst kunt u kiezen hoe u wilt worden geïnformeerd over de voortgang van de voortschrijdingsbalk.
Dynamische inhoudsveranderingen melden NVDA+5 NVDA+5 Schakelt het automatisch melden van nieuwe inhoud aan of uit voor bepaalde besturingselementen zoals terminalvensters of chatgeschiedenis.

Instellingen bladermodus(NVDA+control+b)

Naam Desktoptoets Laptoptoets Beschrijving
Schermlay-out gebruiken NVDA+v NVDA+v Hiermee kunt u bepalen hoe de inhoud van een document in bladermodus moet worden weergegeven. Wilt u dat inhoud zoals links en andere velden op een aparte regel komen te staan of moet alles blijven zoals het wordt getoond. Als het selectievakje is aangekruist blijft alles staan zoals weergegeven. Als u het vinkje weghaalt, worden de velden op aparte regels getoond.

De configuratie opslaan en opnieuw laden

Naam Desktoptoets Laptoptoets Beschrijving
Configuratie opslaan NVDA+control+c NVDA+control+c Hiermee worden de huidige instellingen opgeslagen zodat deze niet verloren gaan als NVDA wordt afgesloten.
Configuratie terugzetten NVDA+control+r NVDA+control+r Door eenmaal drukken worden de instellingen hersteld zoals deze waren toen u de configuratie de laatste keer hebt opgeslagen. Bij driemaal drukken worden de fabrieksinstellingen hersteld.

Ondersteunde Brailleleesregels

Freedom Scientific Focus/PAC Mate Series

Naam Toets (van leesregel)
Brailleregel terugscrollen topRouting1 (eerste braillecel)
Brailleregel vooruitscrollen topRouting20/40/80 (laatste braillecel)
Brailleregel terugscrollen leftAdvanceBar (linker advance-balk)
Brailleregel vooruitscrollen rightAdvanceBar (rechter advance-balk)
Braillevolgmodus wisselen linker GDF-knop+rechter GDF-knop
Functie linker WizWheel wisselen Linker WizWheel indrukken
Achteruit scrollen met gebruik van linker WizWheel Linker WizWheel omhoog
Vooruit scrollen met gebruik linker WizWheel Linker WizWheel omlaag
Functie rechter WizWheel wisselen Rechter WizWheel indrukken
Achteruitscrollen met gebruik van rechter WizWheel Rechter WizWheel omhoog
Vooruit sscrollen met gebruik van rechter WizWheel RechterWizWheel omlaag
Naar braillecel gaan Routing
BackSpace punt7
Entertoets punt8
Shift+tab spatiebalk+punt1+punt2
Tab spatiebalk+punt4+punt5
Pijl omhoog spatiebalk+punt1
Pijl omlaag spatiebalk+punt4
Ctrl+Pijl links spatiebalk+punt2
Ctrl+Pijl rechts spatiebalk+punt5
Pijl links spatiebalk+punt3
Pijl rechts spatiebalk+punt6
Home spatiebalk+punt1+punt3
End spatiebalk+punt4+punt6
Ctrl+Home spatiebalk+punt1+punt2+punt3
Ctrl+End spatiebalk+punt4+punt5+punt6
Alt spatiebalk+punt1+punt3+punt4
Alt+tab spatiebalk+punt2+punt3+punt4+punt5
Escape spatiebalk+punt1+punt5
windows-toets spatiebalk+punt2+punt4+punt5+punt6
Spatiebalk braillespatiebalk
Windows+d (alle toepassingen minimaliseren) spatiebalk+punt1+punt2+punt3+punt4+punt5+punt6
Huidige regel weergeven spatiebalk+punt1+punt4
NVDA-menu spatiebalk+punt1+punt3+punt4+punt5

Voor de nieuwere Focusmodellen die uitgerust zijn met “rocker bar” toetsen (Focus 40, Focus 80 en Focus Blue):

Naam Toetscombinatie
Brailleregel naar vorige regel verplaatsen linkerRockerBarOmhoog, rechterRockerBarOmhoog
Brailleregel naar volgende regel verplaatsen linkerRockerBarOmlaag, rechterRockerBarOmlaag

Alleen voor de Focus 80:

Naam Toetscombinatie
Brailleregel terugscrollen linkerBumperBarOmhoog, rechterBumperBarOmhoog
Brailleregel verder scrollen linkerBumperBarOmlaag, rechterBumperBarOmlaag

Optelec ALVA BC640/680

Naam Toets
Brailleregel achteruit scrollen T1
Brailleregel naar voorafgaande regel brengen T2
Brailleregel naar volgende regel brengen T4
Brailleregel vooruit scrollen T5
Naar braillecel gaan| Routing
Shift+Tabtoets Sp1
Alt-Toets Sp2
Escape-toets Sp3
Tab-toets Sp4
Pijltoets omhoog SpUp
Pijltoets omlaag SpDown
Pijltoets naar links SpLinks
Pijltoets naar rechts SpRechts
Enter-toets SpEnter
NVDA-Menü Sp1+Sp3
Windows-Toets+D (alle toepassingenn minimaliseren) Sp1+Sp4
Windows-Toets Sp2+Sp3
Alt+Tabtoets Sp2+Sp4

Handy Tech Leesregels

Naam Toets
Brailleregel achteruit scrollen Links, omhoog
Brailleregel vooruit scrollen Rechts, omlaag
Een regel naar boven B4
Een regel naar beneden B5
Naar braillecel springen Routing
Shift+Tabtoets ESC
Alt-Toets B2+B4+B5
Escape-Toets B4+B6
Tabtoets Enter
Enter-toets ESC+Enter
Pijltoets omhoog Linker spatietoets
Pijltoets omlaag Rechter spatietoets
NVDA-Menü B2+B4+B5+B6
HandyTech-configuratie B4+B8

MDV Lilli

Naam Toets
Brailleregel achteruit scrollen LF
Brailleregel vooruit scrollen RG
Brailleregel naar vorige regel bewegen UP
Brailleregel naar volgende regel bewegen DN
Cursor naar Braillecel verplaatsen route
Shift+Tabtoets SLF
Tabtoets SRG
Alt+Tabtoets SDN
Alt+Shift+Tabtoets SUP

Brailleleesregels van Baum/HumanWare/APH

Naam Toets
Brailleregel terugscrollen d2
Brailleregel vooruit scrollen d5
Brailleregel naar vorige regel verplaatsen d1
Brailleregel naar volgende regel verplaatsen d3
Cursor naar braillecel verplaatsen routing

Voor leesregels die een Joystick hebben, geldt:

Naam Toets
Toets “pijl omhoog” omhoog
Toets “Pijl omlaag” omlaag
Toets “Pijl links” links
Toets “Pijl rechts” rechts
Enter-toets selecteren

Hedo Profiline usb

Naam Toets
Brailleregel terugscrollen K1
Brailleregel vooruit scrollen K3
Brailleregel naar vorige regel verplaatsen B3
Brailleregel naar volgende regel verplaatsen B5
Cursor naar braillecel verplaatsen routing
Koppeling van leesregel omschakelen K2
alles lezen B6

HumanWare Brailliant BI/B-Serie

Naam Toets
Brailleregel terugscrollen Links
Brailleregel vooruit scrollen Rechts
Brailleregel naar vorige regel verplaatsen Omhoog
Brailleregel naar volgende regel verplaatsen Omlaag
Cursor naar braillecel verplaatsen routing
Leesregel koppelen aan/uit omhoog+omlaag
Toets Pijl omhoog Spatiebalk+Punt1
Toets Pijl omlaag Spatiebalk+Punt4
Toets Pijl links Spatiebalk+Punt3
Toets Pijl rechts Spatiebalk+Punt6
NVDA-menu c1+c3+c4+c5 (commando n)
Shift+Tab-toets Spatiebalk+Punt1+Punt3
Tab-Toets Spatiebalk+Punt4+Punt6
Alt-Toets Spatiebalk+Punt1+Punt3+Punt4 (spatiebalk+m)
Escape-toets Spatiebalk+Punt1+Punt5 (spatiebalk+e)
Enter-toets Punt8
Windows-toets+d (alle toepassingen minimaliseren) c1+c4+c5 (commando d)
Windows-toets Spatiebalk+Punt3+Punt4
Alt+Tabtoets Spatiebalk+Punt2+Punt3+Punt4+Punt5 (spatiebalk+t)
Alles lezen c1+c2+c3+c4+c5+c6

HIMS Braille Sense/Braille EDGE Serie

Naam Toets
Brailleregel terugscrollen Omlaag scrollen aan linkerkant
Brailleregel vooruit scrollen Omlaag Scrollen aan rechterkant
Naar vorige regel verplaatsen Omhoog scrollen aan linkerkant
Naar volgende regel verplaatsen Omhoog scrollen aan rechterkant
Cursor naar braillecel brengen routing
Toetscombinatie Shift+Tab Punt 1+Punt 2+Spatiebalk
Alttoets Punt 1+Punt 3+Punt 4+Spatiebalk
Esc-toets Punt 1+Punt 5+Spatiebalk
Tabtoets Punt 4+Punt 5+Spatiebalk
Enter-toets Punt8
BackSpace Punt7
Pijl Omhoog Punt1+Spatiebalk
Pijl Omlaag Punt 4+Spatiebalk
CapsLock-toets punt1+Punt3+Punt6+Spatiebalk
Shiftt+alt+tab Advance2+Advance3+Advance1
Alt+tab Advance2+Advance3
End Punt4+Punt6+Spatiebalk
Ctrl+End Punt4+Punt5+Punt6+Spatiebalk
Home-toets Punt1+Punt3+Spatiebalk
Ctrl+Home Punt1+Punt2+Punt3+Spatiebalk
Pijl links Punt3+Spatiebalk
Ctrl+Shift+Pijl links Punt2+Punt8+Spatiebalk+Advance1
Ctrl+Pijl links Punt2+Spatiebalk
Shift+alt+Pijl links Punt2+Punt7+Advance1
Alt+Pijl links Punt2+Punt7
Pijl rechts Punt6+Spatiebalk
Ctrl+Shift+Pijl rechts punt5+punt8+Spatiebalk+Advance1
Ctrl+Pijl rechts punt5+Spatiebalk
Shift+Alt+Pijl rechts punt5+punt7+Advance1
Alt+Pijl rechts punt5+punt7
PageUp punt1+punt2+punt6+Spatiebalk
Ctrl+PageUp punt1+punt2+punt6+punt8+Spatiebalk
Ctrl+Shift+Pijl omhoog punt2+punt3+punt8+Spatiebalk+Advance1
Ctrl+Pijl omhoog punt2+punt3+Spatiebalk
Shift+Alt+Pijl omhoog punt2+punt3+punt7+Advance1
Alt+Pijl omhoog punt2+punt3+punt7
Shift+Pijl omhoog Omlaag scrollen aan linker kant +Spatiebalk
PageDown punt3+punt4+punt5+Spatiebalk
Ctrl+PageDown punt3+punt4+punt5+punt8+Spatiebalk
Ctrl+Shift+Pijl omlaag punt5+punt6+punt8+Spatiebalk+Advance1
Ctrl+Pijl omlaag punt5+punt6+Spatiebalk
Shift+Alt+Pijl omlaag punt5+punt6+punt7+Advance1
Alt+Pijl omlaag punt5+punt6+punt7
Shift+Pijl omlaag Omlaag scrollen aan rechterkant+Spatiebalk
Del punt1+punt3+punt5+Spatiebalk
F1 punt1+punt2+punt5+Spatiebalk
F3 punt1+punt2+punt4+punt8
F4 punt7+Advance3
windows+b punt1+punt2+Advance1
windows+d punt1+punt4+punt5+Advance1

HIMS SyncBraille

Naam Toets
Brailleregel terugscrollen Omlaag scrollen aan de linkerkant
Brailleregel vooruit scrollen Omlaag scrollen aan de rechterkant
Cursornaar Braillecel verplaatsen routing

Seika Brailleleesregels

Naam Toets
Brailleregel terugscrollen links
Brailleregel vooruit scrollen rechts
Brailleregel naar vorige regel verplaatsen B3
Brailleregel naar volgende regel verplaatsen Br
Cursor naar braillecel verplaatsen routing
Koppeling van leesregel omschakelen b5
alles lezen B6
tab B1
shift+tab B2

|alt+tab | b1+b2 |

NVDA-menu links+rechts

Papenmeier Braillex Nieuwere Modellen

Naam Toets
Brailleregel terugscrollen links
Brailleregel vooruitscrollen rechts
Brailleregel naar vorige regel verplaatsen omhoog
Brailleregel naar volgende regel verplaatsen omlaag
Cursor naar Braillecel verplaatsen Routing
Teken onder cursor voorlezen l1
Huidige navigatorobject activeren l2
Naar flat review / focus gaan r1
Titel van actieve venster weergeven l1+omhoog
Statusbalk actieve venster weergeven l2+omlaag
Navigatorobject naar hoger niveau verplaatsen omhoog2
Navigatorobject één niveau naar beneden verplaatsen omlaag2
Navigatorobject naar volgende Object verplaatsen links2
Navigatorobject naar voorafgaand object verplaatsen rechts2
Documentopmaak weergeven bovenste rij routingtoetsen
Naam Toets
backspace-toets punt 7
enter-toets punt 8
escape-toets spatie + punt 7
pijl omhoog-toets spatie + punt 2
linker pijltoets spatie + punt 1
rechter pijltoets spatie + punt 4
pijl omlaag-toets spatie + puunt 5
Ctrl-toets lt+punt2
alt-toets lt+punt3
ctrl+escape-toets spatie + punt 1 2 3 4 5 6
tab-toets spatie + punt 3 7

Papenmeier Braille BRAILLEX Oudere Modellen

Toestellen met EAB:

Naam Toets
Brailleregel terugscrollen links
Brailleregel vooruitscrollen rechts
Brailleregel naar vorige regel verplaatsen omhoog
Brailleregel naar volgende regel verplaatsen omlaag
Cursor naar Braillecel verplaatsen Routing
Teken onder cursor voorlezen l1
Huidige navigatorobject activeren l2
Naar flat review / focus gaan r1
Titel van actieve venster weergeven l1+omhoog
Statusbalk actieve venster weergeven l2+omlaag
Navigatorobject naar hoger niveau verplaatsen omhoog2
Navigatorobject één niveau naar beneden verplaatsen omlaag2
Navigatorobject naar volgende Object verplaatsen rechts2
Navigatorobject naar voorafgaand object verplaatsen links2
Documentopmaak weergeven bovenste rij routingtoetsen

BRAILLEX Tiny:

Naam Toets
Teken onder cursor voorlezen l1
Huidige navigatorobject activeren l2
Brailleregel vooruitscrollen rechts
Brailleregel naar vorige regel verplaatsen omhoog
Brailleregel naar volgende regel verplaatsen omlaag
Braillevolgmodus wisselen r2
Naar flat review / focus gaan r1
Navigatorobject naar hoger niveau verplaatsen r1+up
Navigatorobject één niveau naar beneden verplaatsen r1+dn
Navigatorobject naar voorafgaand Object verplaatsen r1+left

|Navigatorobject naar volgende Object verplaatsen | r1+right |

Documentopmaak weergeven reportf

BRAILLEX 2D Screen:

Naam Toets
Teken onder cursor voorlezen l1
Huidige navigatorobject activeren l2
Documentopmaak weergeven reportf
Naar vorige regel gaan up/omhoog
Leesregel terugscrollen left/links
Naar flat review / focus gaan r1
Leesregel vooruitscrollen| right/rechts
Naar volgende regel gaan dn/omlaag
Naar volgend object gaan left2/links2
Één niveau omhoog gaan up2/omhoog2
ÉÉn niveau omlaag gaan dn2/omlaag2
Naar voorafgaand object gaan right2/rechts2

HumanWare BrailleNote

Naam Toets
Leesregel terugscrollen terug
Leesregel vooruitscrollen vooruit
Leesregel naar vorige regel verplaatsen vorige
Leesregel naar volgende regel verplaatsen volgende
Naar braillecel springen routing
Braillevolgmodus wisselen vorige+volgende
Pijl omhoog spatie+Punt1
Pijl omlaag spatie+Punt4
Pijl links spatie+Punt3
Pijl rechts spatie+Punt6
Pagina omhoog spatie+Punt1+punt3
Pagina omlaag spatie+Punt4+punt6
Home spatie+Punt1+punt2
End spatie+Punt4+punt5
Control+home spatie+punt1+punt2+punt3
Control+end spatie+punt4+punt5+punt6
Spatiebalk spatie
Enter spatie+punt8
Backspace spatie+punt7
Tab spatie+punt2+punt3+punt4+punt5 (spatie+t)
Shift+tab spatie+punt1+punt2+punt5+punt6
Windows-toets spatie+punt2+punt4+punt5+punt6 (spatie+w)
Alt spatie+punt1+punt3+punt4 (spatie+m)
Invoerhulp in-/uitschakelen spatie+punt2+punt3+punt6 (spatie+kleine h)

BRLTTY

Naam BRLTTY-commando
Brailleregel terugscrollen fwinlt (een scherm naar links bewegen)
Brailleregel vooruit scrollen fwinrt (een scherm naar rechts bewegen)
Brailleregel naar vorige regel verplaatsen lnup (een regel omhoog gaan)
Brailleregel naar volgende regel verplaatsen lndn (een regel omlaag gaan)
Cursor naar Braillecel verplaatsen route (Cursor naar karakter bewegen)Print page