Naam document wijzigen in Pages

1. Open Pages en dubbltik linksboven op de knop Documenten.
2. Dubbeltik op de knop Wijzig.
3. Schuif met je vinger over het scherm om de documentsnamen te horen en zoek het document waarvan je de bestandsnaam wilt wijzigen. Houd je vinger precies op de plek waar het document op het scherm staat.
4. Zet met je andere hand VoiceOver uit.
5. Tik met je andere hand ייn keer precies op de plek waar het document staat waarvan je de bestandsnaam wilt veranderen.
6. Zet VoiceOver met je andere hand weer aan.
7. Op het scherm zie je nu o.a. de knop Dupliceren, maar die moet je niet hebben.
8. Zoek het te wijzigen document weer met je vinger; dat moet precies staan op het scherm waar het document voor een ziende ook op het scherm staat.
9. Houd je vinger nu boven het document en schakel met je andere hand VoiceOver weer uit.
10. Tik nu ייn keer op het scherm en zet VoiceOver weer aan.
11. Als het goed is, moet je nu de volgende melding horen: Wijzig naam van document.
12. Je hebt nu een invoerveld op je scherm; tik daarop dubbel om dat te bewerken.
13. Vul de gewijzigde naam van het document in en tik rechtsonder op de knop Gereed.
14. Ga weer linksboven op het scherm staan, zoek naar de knop Gereed en tik ook daarop dubbel.


Print page