Instellen op blindtypen

Zorg dat je in een bewerkbaar tekstveld staat.

Draai aan de rotor tot je ‘typemethode’ hoort.

Je kunt nu met snel op/neer vegen normaal en blind typen instellen.

Of:

Druk, als je op het Thuisscherm staat, één keer op de Thuistoets om de

zoekfunctie van de iPhone te activeren.

Er verschijnt dan een virtueel toetsenbord.

Maak met twee vingers een draaiende beweging over het scherm (rotor).

Herhaal dat tot je ‘typemethode’ tegenkomt.

Veeg dan met één vinger omhoog of omlaag tot je ‘blindtypen’ tegenkomt en

verlaat het scherm door weer één keer op de Thuistoets te drukken.

 

Het naar omhoog en omlaag vegen zal de functie uitvoeren die met de rotor is ingesteld.

De draaibeweging met twee vingers gebruik je om de rotot op de gewenste optie te zetten.

Maar het kan ook anders.

Zet één vinger in de bovenste helft van het scherm en een andere vinger in

de onderste helft.

Beweeg nu je twee vingers in de tegenovergestelde richting.

Het mag met twee wijsvingers of duimen.