Cursor verplaatsen (Cursor routing)

Hoe verplaats je de cursor binnen een invoerveld?

Stel, je hebt in de zoekregel van de app store een zoekterm ingevuld die niet

de gewenste resultaten geeft en het tweede woord van deze term kan blijven staan.

Hoe wis je dan alleen het eerste woord?

 

Als je op dat zoekveld staat, tik je tweemaal met één vinger en je hoort:

‘Invoegpunt aan begin’.

Hier zit je helemaal aan het begin van je tekst of leeg veld.

Tik nu nogmaals tweemaal met één vinger en je hoort: ‘Invoegpunt aan eind’.

Hier zit je helemaal aan het einde van je veld of van je woord of laatste

woord.

Nu kun je verder typen of de al getypte tekst wissen door de verwijdertoets

tweemaal te tikken en vast te houden.

 

Ter aanvulling:

Als je een gedeelte van de tekst in het zoekveld wilt verwijderen, kun je de

rotor op tekens zetten en door met één vinger naar boven of naar onder te

vegen de cursor verplaatsen.

 

Als je een ingetikt (email)adres wilt controleren, moet je na het invoeren

even snel met één vinger dubbeltikken, tot je hoort “invoegpunt aan begin”.

Dan kun je de rotor met twee vingers rechts- of linksom draaien alsof je een

knopje omdraait en de rotor instellen op tekens.

Dan kun je door met één vinger naarbeneden te vegen letter voor letter naar

rechts gaan om zo te checken wat je hebt getikt.

Als je het achterstevoren ook kunt, kun je natuurlijk zonder eerst kort te

dubbeltikken om ‘invoegpunt aan begin’ te zetten, direct de rotor op tekens

zetten en dan naarboven vegen om vanachteraf naar het begin van het adres de

tekens langs te gaan.


Bartiméus logo