Apps verwijderen uit iPhone

Als je via de App Store een app hebt gedownload die je bij nader inzien toch niet wilt houden, verwijder die dan als volgt.
Tik dubbel op de te verwijderen app en houd met de tweede tik vast.
Je hoort de naam van de app en ‘Verplaatsen’.
Laat je vinger los en zet hem weer neer; je hoort: de naam van de app met
‘Tik dubbel om te verwijderen’.
Doe dat en de rest wijst zich vanzelf.