Apps sluiten vanuit Appkiezer

Door snel na elkaar tweemaal op de Thuistoets te drukken, kom je in de map

waar alle programma’s die nu draaien zijn te vinden: de Appkiezer.

Als je de Appkiezer binnenkomt, kom je op pagina 3 van de kiezer. Je kunt

door met drie vingers van rechts naar links te vegen naar vervolgpagina’s in

de kiezer; dat kunnen er wel meer dan 20 zijn.

De hogere pagina’s bevatten de apps die langer geleden zijn gebruikt.

Maar meestal zal het grootste deel van het scherm leeg zijn..

Vaak is alleen de onderste rij met apps bezet. Dit zijn de apps die op dat

moment op je iPhone actief zijn.

Om deze te de-activeren, tik je dubbel op een app, bij de tweede tik laat je

je vinger staan; je hoort een geluidje en ‘Apps wijzigen’.

Zet je vinger weer op de app en je hoort de naam van de app en ‘Tik dubbel om

uit de kiezer te verwijderen’.

Als je dat hebt gedaan, komt op diezelfde plaats een nieuwe actieve app te staan waarmee je hetzelfde kunt doen, tenminste als je ook die app uit de Appkiezer

wilt verwijderen.

 

Als je tweemaal op de Thuistoets drukt terwijl een programma openstaat, komt

dat programma zelf niet in de Appkiezer voor.

Je moet dan dus via je Thuistoets eerst naar het basisscherm.

 

Als je de kiezer binnenkomt (op pagina 3), kun je door met drie vingers van

links naar rechts te vegen naar pagina 2 waar o.a. de richting van het scherm

kan worden vergrendeld.

De vergrendeling zit links onderin.

Ook vind je daar een vorige/volgende track voor muziek/iPod.

Op pagina 1 kun je het volume instellen.

 

Door tweemaal op de Thuistoets te drukken of dubbel te tikken op een leeg

deel van het scherm, keer je op het basisscherm terug.


bartiméus logo