App: Daisylezer

Als je de app voor de eerste keer start, moet je eenmalig de gebruikersnaam en het wachtwoord opgeven die je voor de site van het loket gebruikt.

Ben je ingelogd, dan kom je op het hoofdscherm.

Daar zie je twee tabbladen: Boeken en Tijdschriften.

Veeg vanaf de Koptekst naar rechts en je vindt de knop Vernieuw. daar kun je je boekenplank in de app verversen.

Vervolgens kom je bij de knop Instellingen waar je onder meer de gewenste snelheid kunt instellen.

De snelheid onder het tabblad Instellingen wordt wat merkwaardig aangegeven.

Als je in Instellingen bovenaan staat en je veegt naar rechts, hoor je na Standaardsnelheid een getal dat in procenten de snelheid aangeeft ten opzichte van de normale snelheid.

Dus als daar 100 procent staat, is dit de normale snelheid en als daar 200 procent staat, is dat de dubbele snelheid.

Dit getal kun je niet aanpassen, daarvoor moet je nog een keer naar rechts vegen.

Daar worden andere percentages gegeven, namelijk van de laagste tot de hoogste instelbare snelheid; minimaal is dat 80% van de normale snelheid en maximaal 300%, dus driedubbelle snelheid. Door naarboven en naarbeneden te vegen, kun je deze snelheid aanpassen.

Links zie je dan dus wat de werkelijke snelheid is.

Deze waarde wordt dan als standaardwaarde opgeslagen.

Om het Instellingenscherm te sluiten, veeg je helemaal naar links.

Wil je tijdens het luisteren de snelheid verhogen of verlagen, dan kies je voor de knop Hoofdstuk om het navigatieniveau te veranderen en selecteer je in het rijtje waar o.a. Hoofdstuk en Pagina staat, de optie Snelheid.

Nu kun je tijdens het afspelen de snelheid voor de huidige sessie wijzigen.

Als je het Instellingenscherm hebt afgesloten en op het hoofdscherm het tabblad Boeken hebt geselecteerd, kom je door vanaf de koptekst naar rechts te vegen bij de boeken die op je boekenplank zijn gezet.

Als je op een boek dubbeltikt, wordt het boek geladen. Dit kan even duren. Je hoort ‘Boek geladen’.

Dit scherm begint links boven met de DaisyLezer-Terugknop.

Door naar rechts te vegen, zie je de volgende knoppen:

– DaisyLezer-Terugknop.

Daarmee ga je terug naar het boekenscherm;

– Inhoud.

Als je die dubbeltikt, zie je onderin het scherm twee of drie tabbladen: Hoofdstukken, Pagina’s (als die er zijn) en Bladwijzers.

Als er geen bladwijzers zijn, hoor je ‘Lege lijst.

Als je het tabblad Pagina’s hebt geselecteerd en je veegt vanaf de Hometoets rustig naarboven, zie je het nummer van de laatstgelezen pagina. Door naar links of rechts te vegen, ga je pagina’s terug en vooruit. Tik op de gewenste pagina dubbel.

Als je een bladwijzer hebt aangemaakt, moet je, om de bladwijzers terug te vinden, Dubbeltikken rechts onderin op het scherm op het tabblad Bladwijzers.

Veeg nu naar links en daar kun je de bladwijzers die je hebt aangemaakt, vinden.

Wil je snel naar de laatst aangemaakte bladwijzer, tik dan eenmaal op de knop Hoofdstuk en veeg vervolgens naar links.

Tik dubbel op de bladwijzer die je het eerst tegenkomt en het lezen gaat verder. Gebeurt dat niet, tik dan dubbel op de knop Afspelen.

– Hoofdstuk.

Dit is de knop waarmee je het navigatieniveau kunt kiezen.

Je komt daar de volgende knoppen Tegen: Hoofdstuk, Pagina, Zin, Snelheid. De snelheid die je hier kiest, geldt alleen voor de huidige sessie.

Kies je voor het navigatieniveau Pagina, dan vind je een Vorige en Volgende Paginaknop

Als je deze knoppen dubbeltikt en vasthoudt, kun je snel door de tekst spoelen.

– Vorig onderdeel.

– Volgend onderdeel.

Met deze knoppen spring je naar het vorige/volgende hoofdstuk, artikel enz.

– Afspelen/Pauzeren.

– Maak bladwijzer aan.

Voor het tabblad Tijdschriften geldt hetgeen hierboven is geschreven vrijwel hetzelfde. Alleen worden in tijdschriften meestal geen pagina’s aangegeven.

Als je wil zien Hoeveel pagina’s een boek heeft doe het volgende:

– Ga naar het boekenplank scherm (eventueel met de DaisyLezerTerugKnop)

– Dubbeltik het pagina tabblad net boven de thuistoets.

– Veeg dan twee keer naar links, dan kom je aan de onderkant van de lijst van paginanummers.


Print page